>

Nurt SVD

Półrocznik misjologiczno-religioznawczy Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego (SVD). Ukazuje się od 1967 roku.

Najnowszy numer

1/2020 tom 147

Nurt 1/2020 - okładka


W numerze między innymi:


 Cudze chwalicie..., czyli uwag kilka o znaczeniu zbiorów etnologicznych Muzeum Misyjno-Etnograficznego w Pieniężnie (Anna Nadolska-Styczyńska)

Zbiory Muzeum Misyjno-Etnograficznego Księży Werbistów w Pieniężnie – 50 lat działalności (Hiacynta Lorenc)

Staroobrzędowcy na białoruskich ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVII-XVIII stuleciu (Sergiusz Anoszko)

Konstantyn I Wielki i Sobór Nicejski I (325) w wybranych źródłach historycznych (Maria Piechocka-Kłos)

Prymat Biskupa Rzymu w dialogu rzymskokatolicko-anglikańskim na forum światowym (Paweł Rabczyński)

Wybrane aspekty religijności małżonków w Papui-Nowej Gwinei w świetle badań (Wojciech Niścigorski SVD)

Przeżywanie miłości małżeńskiej na podstawie badań we Wspólnocie Przyjaciele Oblubieńca (Grzegorz Korgul)

Formacja misyjna młodzieży w ujęciu nowych dokumentów programowych nauczania religii w polskiej szkole (Anna Zellma)


Dla Autorów

Najważniejsze informacje dla autorów publikujących w naszym czasopiśmie

Archiwum

Zapoznaj się z poprzednimi numerami czasopisma. Wszystkie dostępne są w formacie PDF

PUNKTACJA

MNiSW - 20

ICV - 83.62

 

 

ISSN 1233-9717