>

 

Napisz do nas: redakcja@nurtsvd.pl

Nurt SVD

Półrocznik misjologiczno-religioznawczy Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego (SVD). Ukazuje się od 1967 roku.

Najnowszy numer

1/2022 tom 151


W numerze między innymi:


  Naukowe pasje misyjne. Odchodzący nestorzy misjologii z kręgu księży werbistów (Jacek J. Pawlik SVD)

Człowiek „w sieci” jako problem etyczny (Antoni Jucewicz SVD)

YouTube jako narzędzie nowej ewangelizacji (Radosław R. Czerwiński)

Racjonalność religii jako forma jej apologii (Karol Jasiński)

Historyczno-biblijne podłoże prośby “i nie wódź nas na pokuszenie” w modlitwie “Ojcze nasz”(Kazimierz Pierzchała)

Formacja katolików świeckich w Chinach. Przypadek diecezji Handan (Shi Xiaowang)

Cechy dobrego ojca w wybranych pieśniach katolickich o św. Józefie, Oblubieńcu Najświętszej Maryi Panny (Sławomir Ropiak)

The Charter of Fundamental Rights of the European Union in the Light of the Principle of Unity in Diversity (Part II) (Łukasz Kaczmarczyk)


Dla Autorów

Najważniejsze informacje dla autorów publikujących w naszym czasopiśmie

Archiwum

Zapoznaj się z poprzednimi numerami czasopisma. Wszystkie dostępne są w formacie PDF

PUNKTACJA

MEiN - 40

ICV - 100

 

 

ISSN 1233-9717